Odeljenje za dokumentaciju sa fotoslužbom i bibliotekom

Odeljenje za dokumentaciju sa fotoslužbom i bibliotekom

Odeljenje za dokumentaciju formirano je 2000. godine, kao posebno muzejsko odeljenje. Do tada su pojedini kustosi pored svojih zbirki obrađivali i vodili dokumentaciju, a zatim taj posao preuzima kustos dokumentarista. Odeljenju pripadaju i fotolaboratorija sa hemerotekom i biblioteka. 

Savremene tendencije podrazumevaju da se materijal drugačije čuva i obrađuje, pa je tako sa ciljem unapređenja stručnog rada i promovisanja muzejskog fonda Odeljenje dokumentacije uvelo primenu 3D skenera u formiranju digitalne dokumentacije. Realizacijom implementacije jedinstvenog informacionog sistema u muzejima Srbije od 2018. godine počinje digitalizacija kompletnih muzejskih zbirki.

Bibliotečki fond poseduje preko 15.000 monografskih i serijskih publikacija. Sadržaj fonda je raznovrstan, a u najvećem broju prati delatnost Muzeja. Bogatstvo biblioteke čini oko 700 starih i retkih knjiga iz perioda od 18. do 20. veka. 

error: