NOVAC KRALJEVINE JUGOSLAVIJE OD PRVE POLOVINE XIX VEKA DO POČETKA DRUGOG SVETSKOG RATA

NOVAC KRALJEVINE JUGOSLAVIJE OD PRVE POLOVINE XIX VEKA DO POČETKA DRUGOG SVETSKOG RATA

(Galerija Sinagoga, od 4. marta do 31. marta 2020)

Autor izložbe i kataloga je Stanislav Pavlović, kustos istoričar Narodnog muzeja Niš.

O izložbi:

Zbirka novca Novijeg doba formirana je osnivanjem Narodnog muzeja 1933. godine uzorcima koje su osnivači muzeja ustupili iz svojih privatnih kolekcija. Zbirka je tokom vremena obogaćena putem poklona i otkupa i od 2.500 komada metalnog i papirnog novca, koji se izrađivao u periodu od XVI do XX veka, 224 komada predstavlja domaću valutu dinar i paru koji počinju da se izrađuju za vreme vladavine kneza Mihajla Obrenovića 1868. godine pa sve do perioda okupacije Kraljevine Jugoslavije za vreme Drugog svetskog rata. Većina ovog novca u Zbirku je dospela putem poklona, u periodu od 1933. do 1976. godine i putem otkupa u periodu od 1977 – 2009. godine. 

Metalni i papirni novac koji je predstavljen publici na izložbi „NOVAC KRALJEVINE JUGOSLAVIJE OD DRUGE POLOVINE XIX VEKA DO POČETKA DRUGOG SVETSKOG RATA“ u Galeriji Sinagoga poreklom je sa teritorije Niša i okoline i svedoči o burnoj istoriji ovog kraja od 1868. godine pa sve do početka Drugog svetskog rata. Kroz hronološki prikaz razvoja dinara kao monete predstavljen je i deo monetarne istorije naše zemlje koji predstavlja kontinuitet u razvoju monetarnog sistema koji nije prekinut do danas. 

Metalni i papirni novac koji je po svojim standardima, izgledu i vrednosti parirao stranim valutama i bio prihvaćen kao validno međunarodno sredstvo plaćanja u periodu od 1868. godine do 1941. godine, privremeno je ukinut kada je Narodna banka kao emisiona ustanova u okupiranoj državi prestala da radi a okupacione vlasti koje su podelile teritoriju Kraljevine Jugoslavije  želele su da emisijom svoje valute potisnu dinar iz upotrebe.

error: