Nagrada

Nagrada

Tatjani Trajković Filipović, kustosu arheologu Narodnog muzeja Niš i doktorantu Milojević Petru, autorima monografije: Praistorijska nalazišta u Aleksinačkoj kotlini – evidencija i revizija starih podataka dana 05.06.2018. godine, Opština Aleksinac dodelila je nagradu i priznanje za izuzetan doprinos razvoja u oblasti istorije i arheologije.
Monografija je objavljena 2017.godine kao zajednički projekat dve institucije Zavičajnog muzeja Aleksinac i Narodnog muzeja Niš. Predstavlja rezultat dugotrajnog rada na objedinjenju svih raspoloživih podataka o arheološkim istraživanjima praistorijskih lokaliteta u Aleksinačkoj kotlini, a koji je sproveden u sklopu projekta “Arheološka prospekcija aleksinačke opštine i arheološka prospekcija donjeg toka Južne Morave“.
Veliki značaj ove publikacije proizilzi ne samo iz činjenice da su autori kataloški obradili nalaze sa lokaliteta iz Aleksinačke kotline, koji se čuvaju u depou Narodnog muzeja Niš i Zavičajnog muzeja u Aleksincu, već posebno zbog detaljnog i preglednog uvida u relativne geografske podatke i istorijat arheološkog istraživanja u jednoj do sada slabo ispitanoj a veoma značajnoj geografskoj regiji.

error: