MERMERNO POSTOLJE SA PAROM LJUDSKIH STOPALA I PREDSTAVOM OVNA, dimenzije27h20h6,5 cm, inv. br.995/R

MERMERNO POSTOLJE SA PAROM LJUDSKIH STOPALA I PREDSTAVOM OVNA, dimenzije27h20h6,5 cm, inv. br.995/R

Fragmentovana skulptoralna grupa sa očuvanim pravougaonim postoljem na kome se vide levo stopalo i desna potkolenica muške figure, koja je desnom stranom tela naslonjena na stablo (stub?), pored kojeg je prikazana fragmentovana figura ovna. Ovan je prikazan sa podignutom glavom prema muškoj figuri, vrlo minuciozno oblikovanih rogova, za razliku od ostalih detalja na glavi. S obzirom na to da je primetnaanalogija sa statuarnim grupama Merkura i ovna, može se pretpostaviti da je i ovde reč o predstavi boga Merkura sa jednim od svojih životinjskih pratilaca – ovnom.

error: