MERMERNA STATUARNA KOMPOZICIJA PRIPITOG DIONISA SA SATIROM, dimenzije 30h60h51 cm, inv. br.278/R

MERMERNA STATUARNA KOMPOZICIJA PRIPITOG DIONISA SA SATIROM, dimenzije 30h60h51 cm, inv. br.278/R

Od cele kompozicije, očuvano je postolje pravougaonog oblika sa dva para ljudskih stopala (čije su pete i vrhovi palčeva odlomljeni), fragmenti stabla, glava ovna i šape četvoronožne životinje (najverovatnije pantera). Desno stopalo prve figure se nalazi uz levu ivicu postolja, dok se levo stopalo nalazi na plitkom postolju po sredini. Desno stopalo druge figure je položeno na stenu u levom gornjem delu postolja, dok levo stopalo počiva na glavi ovna. Po položaju stopala se lako zaključuje da je druga figura stajala neposredno iza prve figure, što u potpunosti asocira na scenu iz mita o Dionisu, u kojoj boga u pripitom stanju pridržava neko od njegovih pratilaca – satir, silen, menada ili Arijadna. Na osnovu postojećih analogija, jasno je da je u pitanju scena u kojoj pripitog Dionisa pridržava satir, s tim što je neophodno naglasiti da je kod skulptoralne kompozicije iz Medijane došlo do određene ikonografske greške, te umesto da, kao što je uobičajeno, noga boga Dionisa počiva na glavi ovna, kod skulptoralne grupe sa Medijanenoga satira je položena na glavu životinje. Izuzetno pažljivo modelovanje i kvalitetna obrada detalja ukazuju na visoki kvalitet ove statuarne kompozicije. Zbog nedostatka detalja, kompozicija mora da se datuje široko, u period između II i IV veka.

error: