MERMERNA SKULPTURA HERKULA SA HESPERIDSKIM JABUKAMA, visina 14 cm, inv. br. 996/R

MERMERNA SKULPTURA HERKULA SA HESPERIDSKIM JABUKAMA, visina 14 cm, inv. br. 996/R

Fragmentovana predstava boga Herkula sa jabukama iz vrta Hesperida. Očuvana je desna ruka boga, sa lavljom kožom prebačenom preko nje i tri jabuke u stisnutoj šaci. Lavlja koža je modelovana vrlo detaljno, sa pažljivo oblikovanom lavljom glavom, noktima i falangama prstiju, što pokazuje visok kvalitet skulpture. Fragmentovana kompozicija Herkula sa hesperidskim jabukama iz Medijane je nastala po uzoru na tip predstava Herkul Farneze i datuje se u sredinu IV veka.

error: