MERMERNA SKULPTURA BOGINJE MAGNE MATER, visina 27 cm, inv. br. 338/R

MERMERNA SKULPTURA BOGINJE MAGNE MATER, visina 27 cm, inv. br. 338/R

Fragmentovana skulptura boginje od koje je očuvan torzo u dugačkom hitonu, ogrnut himationom, u sedećem položaju. Iako nedostaju glava, podlaktice i noge statue, sa priličnom sigurnošću se može potvrditi da je u pitanju predstava frigijskog božanstva, s obzirom na karakterističan način vezivanja hitona i sedeći položaj tipičan za veći broj poznatih prikaza Magne Mater. Hiton u bogatim naborima je opasan odmah ispod grudi ženske figure, a na desnom ramenu se vide uvojci kose. Tip ikonografskih predstava boginje Magne Mater kako sedi na prestolu spada u najčešće predstave božanstva širom Rimskog carstva, nastale po uzoru na poznatu statuu boginje Fidijinog učenika Agorakrita, iz V veka pre n. e. Analogno poznatim primercima ovoga tipa predstava, može se pretpostaviti da je boginja na glavi nosila krunu u obliku gradskih zidina (coronamuralis) ili dijademu, da je u rukama mogla držati neki od uobičajenih atributa kao što su skiptar, klas žita, patera, timpanum i da se sa svake strane prestola nalazila po jedna skulptura lava, glavne životinje pratioca božanstva. Fragmentovana statua Magne Mater se datuje u početak IV veka.

error: