MERMERNA SKULPTURA AFRODITE SOSANDRE, visina 49 cm, inv. br. 1000/R

MERMERNA SKULPTURA AFRODITE SOSANDRE, visina 49 cm, inv. br. 1000/R

Nedostaju glava, leva podlaktica i leva šaka. Statua stoji u stavu kontraposta, sa osloncem na desnoj nozi, dok je leva noga blago savijena u kolenu i povučena unazad. Obučena je u dugačak hiton, preko kojeg je prebačen himation koji u bogatim naborima pridržava desnom rukom. Leva ruka je savijena u laktu i ispružena, dok je desna ruka, takođe savijena u laktu, postavljena na grudi i šaka je na levom ramenu. Iako nedostaje glava statue, može se sa priličnom sigurnošću pretpostaviti da je u pitanju predstava boginje Afrodite Sosandre („Spasiteljica ljudi“), nastale po ugledu na čuvenu bronzanu statuu Afrodite Sosandre vajara Kalamisa iz 465. godine pre n. e. Analogne predstave dozvoljavaju pretpostavku o glavi boginje sa talasastom kosom podeljenom po sredini preko koje je prebačen veo, lepo oblikovanim lučnim obrvama, bademastim očima, pravilnom nosu i malim ustima, kao i suzdržanom izrazu lica sa ranjivim osmehom. Skulptura Afrodite Sosandre iz Medijane se datuje u II vek.

error: