MERMERNA SKULPTURA ASKLEPIJA SA TELESFOROM, visina 52 cm, inv. br. 987/R, 988/R i 988a/R

MERMERNA SKULPTURA ASKLEPIJA SA TELESFOROM, visina 52 cm, inv. br. 987/R, 988/R i 988a/R

Statui nedostaju desna ruka, leva šaka i gotovo cela figura Telesfora (očuvano je samo desno stopalo dečaka). Figura stoji u položaju kontraposta, sa težinom tela na levoj nozi, dok je desna noga savijena u kolenu i malo povučena iza leve noge. Glava boga, fragmentovana u gornjem delu lica, pokazuje da je Asklepije bio prikazan sa dugom kosom koja se spušta na ramena i kratkom bradom, podeljenom po sredini. Mala puna usta, kao i delimično očuvano desno oko, ukazuju na pažljivo i realno modelovanje crta lica. Bog je obučen u dugački, naborani himation, koji ne pokriva desnu stranu gornjeg dela torza figure i desno rame. Obnaženi deo desne strane gornjeg dela torza božanstva nagoveštava skladno oblikovano telo boga. Skulpturalna grupa Asklepija sa sinom Telesforom stoji na postolju sa grčkim natpisom čiji prevod glasi: „Spasiocu Asklepiju, Sim[…] sveštenik.“ Iako figura Telesfora nije sačuvana, na osnovu analognih primeraka iz drugih oblasti Rimskog carstva se može pretpostaviti, da je skulpturalna grupa Asklepija sa Telesforom iz Medijane pripadala opšte poznatom ikonografskom tipu predstava Asklepija i Telesfora, na kojima je bog prikazan kao zreo, bradati muškarac koji je u jednoj ruci držao štap sa zmijom obavijenom oko njega, u drugoj ruci pateru, a u visini njegovih kolena je stajala manja figura dečaka Telesfora, sa kapuljačom na glavi i dugačkim ogrtačem. Iako su predstave Telesfora kao dečaka poznate još od IV veka pre n. e. donekle hibridne, predstave Telesfora (figura dečaka sa stavom i odeždom odrasle osobe) uz boga Asklepija postaju vrlo česte od II veka. Skulpturalna grupa Asklepija sa Telesforom se datuje u prvu polovinu IV veka.

error: