MERMERNA SKULPTURA ASKLEPIJA SA TELESFOROM, visina 24 cm, inv. br.989/R

MERMERNA SKULPTURA ASKLEPIJA SA TELESFOROM, visina 24 cm, inv. br.989/R

Nedostaju glava, desna ruka i stopala Asklepija. Figura boga stoji u položaju kontraposta, sa osloncem na levoj nozi, dok je desna noga blago savijena u kolenu i povučena unazad. Asklepije je odeven u dugački naborani himation, koji ostavlja desnu stranu gornjeg dela torza otkrivenom. Nagi deo tela božanstva je skladno oblikovan sa jasno naznačenim grudnim delom tela. Pored leve noge Asklepija, u visini njegovog kolena, prikazana je figura dečaka Telesfora, sa kapuljačom na glavi, zagrnutog u dugačak ogrtač. Crte lica dečaka su samo ovlaš naznačene, kao što ni modelovanju njegovog tela nije posvećena veća pažnja. Poput prethodne skulptoralne grupe Asklepija sa Telesforom, i ova statuarna kompozicija pripada istom ikonografskom tipu predstava i okvirno se datuje u prvu polovinu IV veka.

error: