MERMERNA GLAVA PANTERA, visina 25 cm, inv. br. 992/R

MERMERNA GLAVA PANTERA, visina 25 cm, inv. br. 992/R

Glava pantera sa nešto izduženim vratom, oštećena u predelu njuške. Panter je podigao glavu i gleda naviše. Oči sa naznačenim zenicama i usta sa očnjacima, ukazuju na doslednu pažnju posvećenu modelovanju detalja. Uši životinje su takođe precizno oblikovane, kao i deo njuške koji je očuvan. Na osnovu analognih skulptura i izvršene spektroskopske analize, glava pantera pripada kompoziciji sa satirom (inv. 991/R), na kojoj je panter prikazan pored leve satirove noge i gleda u njega.

error: