DONJI DEO MERMERNE SKULPTURE MUŠKARCA, visina 33cm, inv. br. 1200/R

DONJI DEO MERMERNE SKULPTURE MUŠKARCA, visina 33cm, inv. br. 1200/R

Fragmentovana skulptura nagog mladića, od belog mermera, očuvana u predelu od struka do kolena, sa znatnim oštećenjem u delu leve natkolenice. Abdominalni deo je modelovan oblo i mladićki, bez akcentovanja mišićavosti karakteristične za telo zrelog muškarca, kao što su i butine oblikovane skladno bez indicija zrelog tela u naponu snage. Pažljivo modelovane linije struka i butina ukazuju da je u pitanju kvalitetna skulptura nagog mladića, moguće nekog od bogova već potvrđenih na Medijani. Ikonografski, fragmentovana skulptura iz vile sa oktogonom sa Medijane je najsličnija fragmentovanoj skulpturi nagog mladića iz Romulijane, koja je možda predstavljala mladog Herakla.Stilski, uočljivo je modelovanje u klasicističkom stilu rimskih kopija grčke skulpture sredine V veka pre n. e. Skulptura može okvirno da se datuje u III vek.

error: