Grob bogate građanke Naisusa (inv. 1181,1182, 1183, 1185)

Grob bogate građanke Naisusa (inv. 1181,1182, 1183, 1185)

U vreme Konstantina Velikog, u Naisusu je živela mlada žena starosti između 20 i 24 godine, koja je pripadala višim društvenim slojevima. Iako položena u skromnu grobnu jamu, bez zidane konstrukcije, sahranjena je sa bogatim nakitom izrađenim od zlata i srebra, koji predstavlja izvanredne primerke nastale u nekoj od lokalnih juvelirskih radionica.

error: