VAJAR MILOVAN KRSTIĆ

VAJAR MILOVAN KRSTIĆ

Dana 13.septembra 2021. godine u 12 sati u Galeriji Muzeja Hajduk Veljko –Muzej Krajine u Negotinu otvara se izložba

VAJAR MILOVAN KRSTIĆ

Autorka izložbe i kataloga je istoričarka umetnosti Mara Makarić, muzejska savetnica niškog Narodnog muzeja.

O Milovanu Krstiću:

Milovan Krstić rođen je 13. avgusta 1909. godine u Gornjem Matejevcu kod Niša.  Umetničku školu završio je u Beogradu (1928–1933) kod profesora Petra Palavičinija i Simeona Roksandića. Tokom školovanja stekao je i vrlo temeljno znanje iz oblasti crtanja i akvarela kod profesora Bete Vukanović, Ljubomira Ivanovića i Ivana Radovića. Dalje usavršavanje nastavio je u ateljeima, ali i preko ličnih kontakata i saradnje sa vrhunskim stvaraocima iz oblasti vajarstva kakvi su bili: Sreten Stojanović, Toma Rosandić, Antun Augustinčić, Frano Kršinić, Risto Stijović, kao i na studijskim putovanjima u Londonu, Parizu, Rimu, Sofiji, Moskvi, Amsterdamu, Njujorku.

Pedagoškim radom, prvo u Nišu potom u Beogradu, gde je živeo od 1946, bavio se od 1936. do 1965. godine. Član je ULUS-a i SLUJ-a od 1950. godine. Prvi put izlaže u Nišu 1944. a svoju prvu samostalnu izložbu organizovao je 1954. godine u Beogradu. Dobitnik je značajnih nagrada i priznanja, među kojima: Povelje Društva likovnih pedagoga Beograda (1974) i Povelje ULUS-a (1975). Za života je bio odlikovan i Ordenom zasluga za  narod sa srebrnim zracima (1986).

Plodni vajar Milovan Krstić za sobom je ostavio više od 600 skulptura i desetinu spomenika, nastalih u rasponu, od preko sedam decenija. Samo u niškom muzeju se čuva sto trideset šest dela (69 skulptura, 19 reljefa, 26 akvarela i 22 crteža).

Milovan Krstić je vajar koji je ostavio neobično bogat i raznovrstan stvaralački opus. Pripada malobrojnim umetnicima koji su bili kadri da podjednako uspešno naprave monumentalna dela iz domena memorijalne plastike, medalje i plakete malih dimenzija; skulpture u duhu realizma i one stvorene sažimanjem formi do same suštine plastičkog iskaza, što se nekad graničilo sa apstrakcijom.

Pre Negotina izložba je premijerno prikazana u Nišu 2019. godine povodom 100 godina rođenja velikog umetnika a potom je februara 2020. godine gostovala u Medija centru Odbrana u Beogradu.

Izložba će biti otvorena do 8. oktobra 2021. godine a ulaz je slobodan.

Svi putnici namernici dorbodošli su u Muzej Krajine u Negotinu.

error: