BOGINJA DARDANIJA, mermer, druga polovina III – početak IVveka, Medijana (229/R)

BOGINJA DARDANIJA, mermer, druga polovina III – početak IVveka, Medijana (229/R)

Figura žene, kojoj nedostaj eglava, obučena je u dugi, nabrani hiton sa prebačenim himationom. U savijenoj desnoj ruci, postavljenoj na grudi, ona drži goveče, a u opuštenoj, levoj je kesa (marsupium). Uz stopalo leve noge prikazana je glava vepra, a iznad nje, dvojna sekira (labrys). Figura predstavlja božanstvo domovine (dea patriae) Dardanaca, identifikovano kao Dea Dardanica.

Skulptura je otkrivena na  Medijani, u vili sa peristilom, u prostoriji na ulazu. Imala je simbolično – dinastički karakter i na tom mestu mogla je biti postavljena iz ceremonijalnih razloga, kako bi se imperator odmah suočio s boginjom koja predstavlja zaštitnicu rodnog kraja konstantinijanske dinastije.

error: