Стара ископавања на локалитету Бубањ праисторијско вишеслојно налазиште код Ниша

Стара ископавања на локалитету Бубањ праисторијско вишеслојно налазиште код Ниша

Аутори: Драгам Милановић
Татјана Трајковић Филиповић

Монографија представља резултат пројекта “Археологија Србије: културни индетитет,интеграциони фактори и улога централног Балкана у развоју европске праисторије”.
Циљ којим су се аутори након вишегодишњег рада руководили био је да се на основу анализе матријалних остатака и постојеће археолошке документације са старих ископавања,боље разуме динамика насељавања локалитета Бубањ и допринесе познавању културних карактеристика заједница које су ту живеле у различитим периодима праисторије.

error: