ПОСИДОНИЈЕ

ПОСИДОНИЈЕ

Наис је потврђен као  municipium – римски град са одређеним самоуправним правима на натпису с краја II века у коме се спомињe  Marcus Aurelius Posidonius, декурион муниципија Наис. Вероватно је да су и друга двојица декуриона у натписима из Наиса, Aurelius Vitalis и Aurelius Lupus, такође декуриони у граду, мада се име Наис на споменицима не наводи. Подаци које сазнајемо из споменика веома су важни за познавање историје града, његове структуре и развоја, пошто се муниципално право додељује само већим, романизованим центрима и обезбеђује одређена права (самоуправа, територија и др.) која су од интереса за даљи развој града. Не зна се тачно када је Наис стекао статус муниципија. Сва тројица декуриона имају гентилно име Aurelius које су могли добити по неколицини царева II и III века (Марку Аурелију, Комоду, Каракали, Александру Северу и Клаудију II). Постоји мишљење да је град стекао статус муниципија под Марком Аурелијем, у време маркоманских ратова.

Разрешен текст споменика Марка Аурелија Посидонија, декуриона муниципија Наиса:

I(ovi) O(ptimo) M(aximo)

M(arcus) AVR(elius) Posidonius

d(ecurio) m(unicipii) N(aissi)

v(otum) p(osuit)

error: