Петар Милојевић и Татјана Трајковић Филиповић, Праисторијска налазишта у алексиначкој котлини евиденција и ревизија старих података

Петар Милојевић и Татјана Трајковић Филиповић, Праисторијска налазишта у алексиначкој котлини евиденција и ревизија старих података

Монографија је резултат дуготрајног рада на обједињавању свих расположивих података који подразумевају грађу у писаној форми и покретни археолошки материјал,употпуњен документима у виду фотографија,скица,цртежа као и географских,геолошких,педолошкох и других специјализованих карата.Монографија представља темељ за даља научна археолошка истраживања.

error: