Одељење за документацију са фотослужбом и библиотеком

Одељење за документацију са фотослужбом и библиотеком

Oдељење за документацију формирано је 2000. године, као посебно музејско одељење. До тада су поједини кустоси поред својих збирки обрађивали и водили документацију, а затим тај посао преузима кустос документариста. Одељењу припадају и фотолабораторија са хемеротеком и библиотека. 

Савремене тенденције подразумевају да се материјал другачије чува и обрађује, па је тако са циљем унапређења стручног рада и промовисања музејског фонда Одељење документације увело примену 3Д скенера у формирању дигиталне документације. Реализацијом имплементације јединственог информационог система у музејима Србије од 2018. године почиње дигитализација комплетних музејских збирки.

Библиотечки фонд поседује преко 15.000 монографских и серијских публикација. Садржај фонда је разноврстан, а у највећем броју прати делатност Музеја. Богатство библиотеке чини око 700 старих и ретких књига из периода од 18. до 20. века. 

error: