Одељење етнологије

Одељење етнологије

Фонд који чува Одељење за етнологију представља непроцењив извор знања о друштвеним приликама и културном идентитету југоисточне Србије у периоду од 18. до 20. века. У депоима је похрањено више од 5000 предмета, распоређених у 15 збирки и то: народна ношња, текстилно покућство, ћилими, накит, керамика, метално покућство, дрвено покућство, музички инструменти, предмети народне радиности, фотографије, стари занати, прибор за пушење, пољопривредне справе и алат, предмети од стакла и предмети од порцулана. По броју и значају предмета истичу се збирке текстилних предмета које чине половину укупног инвентара Етнолошког одељења. 

error: