NOVAC KRALJEVINE JUGOSLAVIJE OD PRVE POLOVINE XIX VEKA DO POČETKA DRUGOG SVETSKOG RATA

(Galerija Sinagoga, od 4. marta do 31. marta 2020)

Autor izložbe i kataloga je Stanislav Pavlović, kustos istoričar Narodnog muzeja Niš.

O izložbi:

Zbirka novca Novijeg doba formirana je osnivanjem Narodnog muzeja 1933. godine uzorcima koje su osnivači muzeja ustupili iz svojih privatnih kolekcija. Zbirka je tokom vremena obogaćena putem poklona i otkupa i od 2.500 komada metalnog i papirnog novca, koji se izrađivao u periodu od XVI do XX veka, 224 komada predstavlja domaću valutu dinar i paru koji počinju da se izrađuju za vreme vladavine kneza Mihajla Obrenovića 1868. godine pa sve do perioda okupacije Kraljevine Jugoslavije za vreme Drugog svetskog rata. Većina ovog novca u Zbirku je dospela putem poklona, u periodu od 1933. do 1976. godine i putem otkupa u periodu od 1977 – 2009. godine. 

Metalni i papirni novac koji je predstavljen publici na izložbi „NOVAC KRALJEVINE JUGOSLAVIJE OD DRUGE POLOVINE XIX VEKA DO POČETKA DRUGOG SVETSKOG RATA“ u Galeriji Sinagoga poreklom je sa teritorije Niša i okoline i svedoči o burnoj istoriji ovog kraja od 1868. godine pa sve do početka Drugog svetskog rata. Kroz hronološki prikaz razvoja dinara kao monete predstavljen je i deo monetarne istorije naše zemlje koji predstavlja kontinuitet u razvoju monetarnog sistema koji nije prekinut do danas. 

Metalni i papirni novac koji je po svojim standardima, izgledu i vrednosti parirao stranim valutama i bio prihvaćen kao validno međunarodno sredstvo plaćanja u periodu od 1868. godine do 1941. godine, privremeno je ukinut kada je Narodna banka kao emisiona ustanova u okupiranoj državi prestala da radi a okupacione vlasti koje su podelile teritoriju Kraljevine Jugoslavije  želele su da emisijom svoje valute potisnu dinar iz upotrebe.