МЕРМЕРНА ФРАГМЕНТОВАНА СКУЛПТОРАЛНА КОМПОЗИЦИЈА – МОГУЋЕ СЦЕНА ИЗ ДИОНИСОВОГ КУЛТА, висина 94 цм, инв. бр.993/Р

МЕРМЕРНА ФРАГМЕНТОВАНА СКУЛПТОРАЛНА КОМПОЗИЦИЈА – МОГУЋЕ СЦЕНА ИЗ ДИОНИСОВОГ КУЛТА, висина 94 цм, инв. бр.993/Р

Од целокупне композиције је очуван само подупирач (стуб) статуе или статуарне групе, са гранама и грожђем, делом људске ноге и делом представе животиње (вероватно пантер). Видљива је и представа гуштера на грожђу. Висина очуваног дела скулпторалне групе износи 94 цм, што указује да је реч о композицији монументалних размера, вероватно једне од сцена из култа бога Диониса. Реално обликовани детаљи грозда, гуштера и четвороножне животиње имплицирају статуарну групу високог квалитета, највероватније насталу почетком IV века.

error: