МЕРМЕРНА СКУЛПТУРА НАГОГ МУШКАРЦА ХЕРМЕСА/МЕРКУРА, висина 47цм, инв. бр.994/Р

МЕРМЕРНА СКУЛПТУРА НАГОГ МУШКАРЦА ХЕРМЕСА/МЕРКУРА, висина 47цм, инв. бр.994/Р

Фигура нагог мушкарца у стојећем ставу контрапоста, са ослонцем на левој нози, док је десна нога благо савијена у колену и повучена уназад. Недостају глава, обе руке, лева нога до колена и десна нога од половине бутине. Преко левог рамена је пребачен химатион, који пада у богатим наборима, а на десном боку је видљив траг подупирача. Тело статуе је врло пажљиво и зналачки обликовано – мишићи торакса и абдомена су изведени анатомски прецизно. На основуспектроскопских анализа, овом торзу припада и постоље с овном, описанo под бројем 8. Скулптура би на основу аналогија и клесања хламиде могла да се датује у крај II и почетак III века.

error: