МЕРМЕРНА СКУЛПТУРА ЛАНТЕРНАРИУСА, РОБА КОЈИ НОСИ ФЕЊЕР, висина 52 цм, инв. бр.990/Р

МЕРМЕРНА СКУЛПТУРА ЛАНТЕРНАРИУСА, РОБА КОЈИ НОСИ ФЕЊЕР, висина 52 цм, инв. бр.990/Р

Недостају глава, обе руке до лаката и десна нога испод колена. Фрагментована статуа младића који седи на стилизованом постољу, са подигнутом левом ногом, савијеном у колену. На основу положаја леве руке, може се претпоставити да је била ослоњена на леву ногу, док је десна рука била спуштена поред опружене десне ноте. Младић је одевен у кратак хитон, преко леђа и леве стране груди има пребачен дугачак химатион. У ранијој литератури опредељена као статуа дадофора, скулптура младића се пре може препознати као представа роба који носи фењер. Детаљи одеће младића нису обликовани са пажњом, већ прилично шематизовано, тако да се скулптура може датовати у период IIIдо почетка IV века.

error: