МЕРМЕРНА СКУЛПТУРА БОГИЊЕ ХИГИЈЕ, висина 35 цм, инв. бр.999/Р

МЕРМЕРНА СКУЛПТУРА БОГИЊЕ ХИГИЈЕ, висина 35 цм, инв. бр.999/Р

Статуи недостају глава и шака леве руке. Хигија стоји у положају контрапоста, са тежином тела на десној нози, док је колено леве ноге благо савијено, а сама нога мало повучена уназад. Тело богиње је одевено у дугачак, наборан хитон и огрнута је такође дугачким химатионом који је богато набран на грудима и пада изнад колена. Обе руке су савијене у лактовима, десном руком богиња придржава огртач, док се вероватно у левој руци налазила патера. Овај иконографски тип представе богиње Хигије не одудара од широко распрострањеног иконографског обрасца приказивања божанства и по стилским карактеристикама се може датовати у прву половину III века.

error: