Niš ratna prestonica Srbije 1914/1915

Niš ratna prestonica Srbije 1914/1915

NIŠ RATNA PRESTONICA SRBIJE 1914/1915

GALERIJA SINAGOGA – NIŠ

novembar 2014. – mart 2015.

Prvi svetski rat počeo je napadom Austrougarske na Srbiju. Ovaj napad je predstavljao okidač za početak do tada najvećeg rata u ljudskoj istoriji. Srbija je od početka 20. veka bila svesna opasnosti koja joj preti od Austrougarske – Carinski rat, Aneksiona kriza i ponašanje velike carevine posle Balkanskih ratova davali su jasan nagoveštaj budućih događanja. Austrougarska je čekala povod za rat, do koga je došlo posle ubistva nadvojvode Ferdinanda u Sarajevu, 28. juna 1914. godine.

Beograd je, iako prestonica, bio pogranični grad. U očekivanju napada sa severa, preko Save i Dunava, bilo  je neophodno  da se na bezbedno mesto izmeste najvažnije državne službe i tako omogući njihovo nesmetano funkcionisanje tokom rata. Logičan izbor za ratnu prestonicu je bio Niš. U Niš su premešteni Vlada, Dvor, Skupština i druge važne institucije. Pored toga, deo diplomatskog kora i srpske intelektualne elite tog doba takođe je došao u Niš.

 

 

error: