Stara iskopavanja na lokalitetu Bubanj praistorijsko višeslojno nalazište kod Niša

Stara iskopavanja na lokalitetu Bubanj praistorijsko višeslojno nalazište kod Niša

Autori: Dragam Milanović
Tatjana Trajković Filipović

Monografija predstavlja rezultat projekta “Arheologija Srbije: kulturni indetitet,integracioni faktori i uloga centralnog Balkana u razvoju evropske praistorije”.
Cilj kojim su se autori nakon višegodišnjeg rada rukovodili bio je da se na osnovu analize matrijalnih ostataka i postojeće arheološke dokumentacije sa starih iskopavanja,bolje razume dinamika naseljavanja lokaliteta Bubanj i doprinese poznavanju kulturnih karakteristika zajednica koje su tu živele u različitim periodima praistorije.

error: