PRIPREME ZA NOVI ZBORNIK

PRIPREME ZA NOVI ZBORNIK

Poštovane kolege,

Narodni muzej Niš krenuo je sa pripremom novog broja Zbornika(br. 30). Kao i do sada, u Zborniku se objavljuju studije, članci, prilozi i prikazi koji obrađuju tematiku sa šireg niškog područja iz oblasti arheologije, etnologije, istorije, istorije umetnosti i muzeologije, ali i oni radovi koji svojim značajem i problematikom prevazilaze zadate okvire.

Stoga vas molimo, ukoliko imate radove iz ovih oblasti, a uklapaju se u našu uređivačku koncepciju, da ih dostavite do navedenog roka na našu adresu. Bićemo Vam zahvalni da svojim prilogom date doprinos realizaciji naše zamisli.

Vaše priloge i članke dostaviti sekretaru redakcije, Marini Vlaisavljević, Narodni muzej Niš, Gen. Milojka Lešjanina 14, 18000 Niš, tel. 064 1978655 ili na mejl marinavlaisavljevic@yahoo.com. Rok za dostavljanje radova je 1.10.2021.godine.

error: