Petar Milojević i Tatjana Trajković Filipović, Praistorijska nalazišta u aleksinačkoj kotlini evidencija i revizija starih podataka

Petar Milojević i Tatjana Trajković Filipović, Praistorijska nalazišta u aleksinačkoj kotlini evidencija i revizija starih podataka

Monografija je rezultat dugotrajnog rada na objedinjavanju svih raspoloživih podataka koji podrazumevaju građu u pisanoj formi i pokretni arheološki materijal,upotpunjen dokumentima u vidu
fotografija,skica,crteža kao i geografskih,geoloških,pedološkoh i drugih specijalizovanih karata.Monografija predstavlja temelj za dalja naučna arheološka istraživanja.

error: