OBRENOVIĆI U MUZEJSKIM I DRUGIM ZBIRKAMA SRBIJE I EVROPE

OBRENOVIĆI U MUZEJSKIM I DRUGIM ZBIRKAMA SRBIJE I EVROPE

Dana 13. oktobra 2022. u 12 sati u Galeriji Sinagoga (Ulica Davidova 2) u okviru izložbe Naša sugrađanka kraljica Draga: između slave i anateme održava se promocija publikacije

„Obrenovići u muzejskim i drugim zbirkama Srbije i Evrope“

Na promociji govore viši kustos – istoričar Muzeja rudničko-takovskog kraja Aleksandar Marušić i muzejska savetnica – istoričarka Narodnog muzeja Niš Marina Vlaisavljević.

Muzej rudničko-takovskog kraja iz Gornjeg Milanovca, izdvaja kao svoj osnovni muzeološki zadatak baštinjenje sećanja na dinastiju Obrenović i rasvetljavanje istorijskih činjenica koje su obeležile vladavinu ove dinastije.

Publikacija „Obrenovići u muzejskim i drugim zbirkama Srbije i Evrope“ je primer decentralizacije kulturnih zbivanja, uključivanje malih kulturnih sredina u velike sisteme, primer celine koja materijalna svedočanstva prošlosti povezuje sa sadašnjošću i budućnošću i utire put, novim sličnim projektima. Rad na ovoj publikacijiimao je za cilj prezentovanje zaostavštine dinastije Obrenović, koja je sistematski uklanjana iz proučavanja istorije srpskog naroda, a neophodna je za celovito sagledavanje istorije XIX veka.

Ulaz slobodan.

Dobro došli!

error: