NIŠ U DELIMA STEVANA SREMCA

NIŠ U DELIMA STEVANA SREMCA

U Osnovnoj školi „ Car Konstantin“ u Nišu, održano je predavanje na temu „Niš u  delima Stevana Sremca“ na inicijativu školske biblioteke i bibliotekara Anite Spasović, a u saradnji sa odeljenjem za muzejsku edukaciju.Predavanje učenicima završnih razreda , održali su Jovan Mladenović, muzejski savetnik i Jelena Bogdanović, kustos edukator. Predavanje je prvi korak ka kompleksnoj saradnji Narodnog muzeja Niš i Osnovne škole ,,Car Konstantin“ u Nišu. Cilj predavanja i buduće saradnje je da se učenicima približi Muzej kao nacionalna institucija kulture u kojoj se čuva bogata kulturna baština grada Niša. Sa druge strane ovaj projekat pruža dodatna znanja iz oblasti muzeologije čiji je cilj podizanje nivoa opšte kulture omladinske populacije.

Saradnja Muzeja i škole će se nastaviti organizovanjem drugih tematskih akcija u skladu sa potrebama škole.

error: