MERMERNA FRAGMENTOVANA SKULPTORALNA KOMPOZICIJA – MOGUĆE SCENA IZ DIONISOVOG KULTA, visina 94 cm, inv. br.993/R

MERMERNA FRAGMENTOVANA SKULPTORALNA KOMPOZICIJA – MOGUĆE SCENA IZ DIONISOVOG KULTA, visina 94 cm, inv. br.993/R

Od celokupne kompozicije je očuvan samo podupirač (stub) statue ili statuarne grupe, sa granama i grožđem, delom ljudske noge i delom predstave životinje (verovatno panter). Vidljiva je i predstava guštera na grožđu. Visina očuvanog dela skulptoralne grupe iznosi 94 cm, što ukazuje da je reč o kompoziciji monumentalnih razmera, verovatno jedne od scena iz kulta boga Dionisa. Realno oblikovani detalji grozda, guštera i četvoronožne životinje impliciraju statuarnu grupu visokog kvaliteta, najverovatnije nastalu početkom IV veka.

error: