MERMERNA SKULPTURA SATIRA, visina 32 cm, inv. br.171/R

MERMERNA SKULPTURA SATIRA, visina 32 cm, inv. br.171/R

Fragmentovana statua satira, od koje je očuvan samo torzo Dionisovog pratioca (nedostaju glava, ruke i noge). Preko desnog dela torza se nalazi koža košute ili jarca, vezana u čvor, dok krajevi kože životinje (papci) slobodno padaju. Glava košute ili jarca, čija je koža prebačena preko torza satira, prikazana je en face. Torzo muškarca je skladno oblikovan, pažljivo obrađenih mišića grudi i abdomena. Stilske karakteristike statue, kao što su pravilno modelovani detalji torza i kože životinje, ukazuju na vrlo kvalitetan rad sa početka IV veka.

error: