MERMERNA SKULPTURA LANTERNARIUSA, ROBA KOJI NOSI FENJER, visina 52 cm, inv. br.990/R

MERMERNA SKULPTURA LANTERNARIUSA, ROBA KOJI NOSI FENJER, visina 52 cm, inv. br.990/R

Nedostaju glava, obe ruke do lakata i desna noga ispod kolena. Fragmentovana statua mladića koji sedi na stilizovanom postolju, sa podignutom levom nogom, savijenom u kolenu. Na osnovu položaja leve ruke, može se pretpostaviti da je bila oslonjena na levu nogu, dok je desna ruka bila spuštena pored opružene desne note. Mladić je odeven u kratak hiton, preko leđa i leve strane grudi ima prebačen dugačak himation. U ranijoj literaturi opredeljena kao statua dadofora, skulptura mladića se pre može prepoznati kao predstava roba koji nosi fenjer. Detalji odeće mladića nisu oblikovani sa pažnjom, već prilično šematizovano, tako da se skulptura može datovati u period IIIdo početka IV veka.

error: