MERMERNA SKULPTURA BOGINJE HIGIJE, visina 35 cm, inv. br.999/R

MERMERNA SKULPTURA BOGINJE HIGIJE, visina 35 cm, inv. br.999/R

Statui nedostaju glava i šaka leve ruke. Higija stoji u položaju kontraposta, sa težinom tela na desnoj nozi, dok je koleno leve noge blago savijeno, a sama noga malo povučena unazad. Telo boginje je odeveno u dugačak, naboran hiton i ogrnuta je takođe dugačkim himationom koji je bogato nabran na grudima i pada iznad kolena. Obe ruke su savijene u laktovima, desnom rukom boginja pridržava ogrtač, dok se verovatno u levoj ruci nalazila patera. Ovaj ikonografski tip predstave boginje Higije ne odudara od široko rasprostranjenog ikonografskog obrasca prikazivanja božanstva i po stilskim karakteristikama se može datovati u prvu polovinu III veka.

error: