MERMERNA GLAVA SATIRA, visina 20 cm, inv. br.991/R

MERMERNA GLAVA SATIRA, visina 20 cm, inv. br.991/R

Fragmentovana glava satira, oštećena u donjem desnom delu lica, desnoj strani potiljka i delu venca od bršljena. Glava dečaka je okrenuta na levu stranu, te se može pretpostaviti da je bila blago nagnuta ka levom ramenu. Dečak je prikazan sa kovrdžavom kosom u kojoj se nalazi venac od bršljena vezan trakama. Crte lica su pravilne i oslikavaju nežan dečački lik sa krupnim očima, malim nosem i punim, nasmejanim usnama. Pažljivo oblikovane kozije uši se pomaljaju među gustim kovrdžama dečakove frizure. Glava statue satira iz Medijane je nastala prema klasicističkim uzorima iz I i II veka i zahvaljujući mekšoj obradi, mladalačko lice poseduje gotovo sanjalački izraz lica. Glava satira se datuje u kraj II i početak III veka.

error: