MERMERNA GLAVA VENERE ILI DIJANE, visina 8 cm, inv. br.1102/R

MERMERNA GLAVA VENERE ILI DIJANE, visina 8 cm, inv. br.1102/R

Oštećena u predelu brade. Glava mlade žene sa talasastom kosom skupljenom u karakterističnu frizuru u obliku čvora tipa krobilos (krobylos) na temenu. Ostatak kose je trakom vezan na zatiljku u manju punđu. Ovalno lice sa vrlo pažljivo oblikovanim bademastim očima, pravilnim nosem i punim usnama, daje utisak blagosti i nežnosti. Karakteristična frizura tipa krobilos ukazuje da je reč o jednoj od dve boginje – Veneri ili Dijani, ali nedostatak drugih atributa ne dopušta sigurno opredeljenje za jednu od njih. Iako izraz lica boginje jeste sanjalački i blag, određene stilske karakteristike, kao što je oblikovanje kose i izvesna neveštost u tretiranju detalja, ukazuju na drugu polovinu III veka kao verovatni datum nastanka statuete.

error: