МЕРМЕРНО ПОСТОЉЕ СА ПАРОМ ЉУДСКИХ СТОПАЛА И ПРЕДСТАВОМ ОВНА, димензије27х20х6,5 цм, инв. бр.995/Р

МЕРМЕРНО ПОСТОЉЕ СА ПАРОМ ЉУДСКИХ СТОПАЛА И ПРЕДСТАВОМ ОВНА, димензије27х20х6,5 цм, инв. бр.995/Р

Фрагментована скулпторална група са очуваним правоугаоним постољем на коме се виде лево стопало и десна потколеница мушке фигуре, која је десном страном тела наслоњена на стабло (стуб?), поред којег је приказана фрагментована фигура овна. Ован је приказан са подигнутом главом према мушкој фигури, врло минуциозно обликованих рогова, за разлику од осталих детаља на глави. С обзиром на то да је приметнааналогија са статуарним групама Меркура и овна, може се претпоставити да је и овде реч о представи бога Меркура са једним од својих животињских пратилаца – овном.

error: