МЕРМЕРНА СКУЛПТУРА АСКЛЕПИЈА СА ТЕЛЕСФОРОМ, висина 52 цм, инв. бр. 987/Р, 988/Р и 988а/Р

МЕРМЕРНА СКУЛПТУРА АСКЛЕПИЈА СА ТЕЛЕСФОРОМ, висина 52 цм, инв. бр. 987/Р, 988/Р и 988а/Р

Статуи недостају десна рука, лева шака и готово цела фигура Телесфора (очувано је само десно стопало дечака). Фигура стоји у положају контрапоста, са тежином тела на левој нози, док је десна нога савијена у колену и мало повучена иза леве ноге. Глава бога, фрагментована у горњем делу лица, показује да је Асклепије био приказан са дугом косом која се спушта на рамена и кратком брадом, подељеном по средини. Мала пуна уста, као и делимично очувано десно око, указују на пажљиво и реално моделовање црта лица. Бог је обучен у дугачки, наборани химатион, који не покрива десну страну горњег дела торза фигуре и десно раме. Обнажени део десне стране горњег дела торза божанства наговештава складно обликовано тело бога. Скулптурална група Асклепија са сином Телесфором стоји на постољу са грчким натписом чији превод гласи: „Спасиоцу Асклепију, Сим[…] свештеник.“ Иако фигура Телесфора није сачувана, на основу аналогних примерака из других области Римског царства се може претпоставити, да је скулптурална група Асклепија са Телесфором из Медијане припадала oпште познатом иконографском типу представа Асклепија и Телесфора, на којима је бог приказан као зрео, брадати мушкарац који је у једној руци држао штап са змијом обавијеном око њега, у другој руци патеру, а у висини његових колена је стајала мања фигура дечака Телесфора, са капуљачом на глави и дугачким огртачем. Иако су представе Телесфора као дечака познате још од IV века пре н. е. донекле хибридне, представе Телесфора (фигура дечака са ставом и одеждом одрасле особе) уз бога Асклепија постају врло честе од II века. Скулптурална група Асклепија са Телесфором се датује у прву половину IV века.

error: