Odsek antika

Antička zbirka Narodnog muzeja u Nišu nastala je 1933. godine kada je i osnovan Muzej. U njoj su zastupljeni predmeti sa teritorije grada, dva arheološka lokaliteta (Naissus i Mediana), kao i sa brojnih nalazišta u okolini i regionu. U zbirci se nalazi preko 1500 predmeta iz svih domena ljudskog stvaralaštva: svakodnevnog života, ekonomije, primenjene, likovne i umetnosti u najširem smislu. Hronološki je podeljena na dva dela: zbirke Rima i Vizantije i obuhvata period od I do VI veka naše ere. Od vrednijih predmeta treba posebno istaći bronzani portret vizantijske carice, portret jednog od tetrarha (Galerije?) od porfira i bronzanu statuetu Jupitera na prestolu.

Comments are closed.