ZATVARANJE OBJEKATA NARODNOG MUZEJA NIŠ ZA POSETIOCE